Kto je za WoodPackom?

17.12.2016

Boris Čellár, hudobník, skladateľ, aranžér sa po skončení štúdia na rakúskej Kunst Universität Graz v odbore jazzová gitara začal popri jazze venovať tiež improvizovanej ambientnej hudbe a muzikoterapii. Vedľa gitary sa tak dostávali do jeho performance aj iné nástroje. Pre potrebu obohatiť svoju hudbu o melodicko-perkusívny nástroj sa hudobník rozhodol vytvoriť si jednoduchý rytmicko melodický nástroj, ktorý by naplnil jeho predstavu. Vychádzal zo štrbinového bubna, prastarého nástroja, ktorý sa v jednoduchej forme našiel v rôznych častiach našej planéty. Borisovým  cieľom bolo vyrobiť typ nástroja, ktorý by bol zvučný, s dobrou intonáciou a hralo by sa naň jednoducho - intuitívne. Zo stolárskej dielne tak vzišiel prvý prototyp nástroja WoodPack. Povzbudený prvým naladeným nástrojom sa vydal na cestu, ktorá prináša stále vylepšované verzie nástroja WoodPack.